Problematyka konferencji

 

Zakres tematyczny konferencji tegorocznej konferencji - "Agile commerce 2019 - V edycja" obejmuje następujące obszary problemowe:

 

 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku
 • Sektor MŚP a internet i nowe technologie
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu
 • Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś
 • Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności
 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu
 • Zwinne zarządzanie w logistyce - technologia z służbie logistyki
 • E-logistyka - przyszłość na wyciągnięcie ręki
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań klientów
 • Elastyczne formy edukacji - e-learnig, m-learning, mooc

 

Preferowane są artykuły mające formę prezentacji nowych czy też analizy modyfikowanych rozwiązań w przedstawionym zakresie na bazie wyników badań własnych, jak również omówienia zastosowanych w praktyce rozwiązań oraz studiów przypadku.