Opłata dla każdego z uczestników Konferencji wynosi 900 zł.

Opłata obejmuje:

- publikację artykułu oraz prezentację materiału na konferencji,

- materiały konferencyjne;

- wyżywienie

 

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem "Agile-Commerce - V edycja"


Dla pracowników Społecznej Akademii Nauk konferencja bezpłatna.