Opłaty konferencyjne

 

Opłata dla każdego z uczestników Konferencji wynosi 1200 zł.

Opłata obejmuje:

- publikacje artykułu oraz prezentację materiału na konferencji,

- materiały konferencyjne;

- nocleg ze śniadaniem

- wyżywienie

             dzień I - przerwy kawowe, lunch oraz kolacja

             dzień II - przerwa kawowa lunch

 

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem "Agile-Commerce - IV edycja"


Dla pracowników Społecznej Akademii Nauk konferencja bezpłatna.