Wszystkie zgłoszone referaty po przejściu pozytywnej weryfikacji w postaci recenzji będą opublikowane

 

w wydawnictwie "Agile-Commerce - 2019" w ramach serii "Przedsiębiorczość i zarządzanie" 

 

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi: http://piz.san.edu.pl

 

Czasopismo naukowe jest punktowane i publikujący otrzymuje 14 punktów MNiSW(punktacja obowiązuje do dnia ustalenia przez MNiSW nowej listy punktacji czasopism naukowych).

 

Do opublikowania przyjmowane będą artykuły w języku polskim oraz angielskim.

 

Od 2017 roku - czasopismo wydawane będzie jedynie w wersji elektronicznej.

 

Zasady publikowania:[Plik do pobrania]

 

Uwaga: do publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji przyjmowane będą teksty tylko Prelegentów Konferencji.

 

 

 

Z myślą o rozwoju Studentów, przygotowujących swoje pierwsze teksty o charakterze naukowym proponujemy publikację Ich opracowań w monografii Publicystyka i prace studentów.