Publikacja

 

Wszystkie zgłoszone referaty po przejściu pozytywnej weryfikacji w postaci recenzji będą opublikowane

w wydawnictwie "Agile-Commerce - 2018" w ramach serii "Przedsiębiorczość i zarządzanie"

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi: http://piz.san.edu.pl

Czasopismo naukowe jest punktowane i publikujący otrzymuje 14 punktów MNiSW.

Do opublikowania przyjmowane będą artykuły w języku polskim oraz angielskim.

Od 2017 roku - czasopismo wydawane będzie jedynie w wersji elektronicznej.


Tom pierwszy AgileCommerce 2017 - POBIERZ
Tom drugi AgileCommerce 2017 - POBIERZ

 

Zasady publikowania: [Plik do pobrania]

Uwaga: do publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji przyjmowane będą teksty tylko Prelegentów Konferencji.

 

Z myślą o rozwoju Studentów, przygotowujących swoje pierwsze teksty o charakterze naukowym proponujemy publikację Ich opracowań w Aneksie do czasopisma naukowego „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” - "Debiuty".