Katedra Gospodarki Elektronicznej zaprasza studentów oraz doktorantów SAN do wystąpienia w V edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej Agile-Commerce 2019 i do udziału w konkursie na najlepszy referat zaprezentowany podczas jej obrad.

Problematyka poświęcona będzie innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie relacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Najlepsze artykuły zostaną nagrodzone i opublikowane w aneksie do czasopisma  naukowego ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2019 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
konferencji: http://www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl/ 
Pełna informacja o terminach znajduję się w zakładce TerminarzREGULAMIN KONKURSU - POBIERZ