Komitet naukowy

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący

dr Katarzyna Kolasińska - Morawska - przewodniczący części organizacyjnej

prof. dr hab. inż. Andrzej Cader - Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Natalia Czuchraj - Politechnika Lwowska, Ukraina

prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij - Politechnika Lwowska, Ukraina

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz - Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Jan Lichtarski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr Thomas P. Massey - Clark University, USA

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Maciej Mitręga - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Henryk Mruk -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Uniwersytet Łodzki

prof. dr hab. Muzahim Al. Noorachi - Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Jacek Otto - Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Bogdan Piasecki - EEDRI, Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Roman Patora - Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab.Piotr Płoszajski -  Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski - Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. inż. Janusz Wielki - Politechnika Opolska

prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski - Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Zofia Patora - Wysocka - Społeczna Akademia Nauk