Program konferencji "Agile Commerce 2019" - POBIERZ

 

PROGRAM KONFERENCJI AGILE COMMERCE 11 KWIETNIA 2019

„Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta”

 

09:00-09:30- Rejestracja uczestników
09:30-09:45- Otwarcie Konferencji, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Wystąpienie partnerów konferencji:

 

 1. Przedstawiciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
 2. Klaster LODZistics (Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej) – Remigiusz Mielczarek

 

 

 

09:45-10:15Nowe trendy w kształceniu logistycznym:

 

1. "Koordynator Pojazdów Autonomicznych"- status wdrożenia specjalności z udziałem Partnera Link International Transport Adrian Wilisz
2. "Specjalista ds. systemów teleinformatycznych w logistyce"
- przedstawienie założeń projektu ścieżki specjalisty z udziałem Partnera MS POS Poland Sp. z o.o. dr Michał Sopiński Wiceprezes Zarządu MS POS Poland Sp. z o.o., Podpisanie Porozumienia SAN - MS POS

 

10.15 – 10.30 przerwa kawowa

 

10.30 – 12.00- Innowacyjne trendy w zarządzaniu XXI – prof. dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego)

 

 1. Internetowe kanały dystrybucji w sektorach dóbr luksusowych - wirtualizacja "customer journey"– dr Przemysław Pater, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego)
 2. Innovation of industrial enterprises in Central and Eastern Europe– dr Anita Fajczak – Kowalska,(Politechnika Łódzka, Kolegium Logistyki), mgr Magdalena Kowalska (Uniwersytet Łódzki )
 3. Sustainable development of enterprises from the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe - a comparative analysis– mgr Magdalena Kowalska (Uniwersytet Łódzki , Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa)
 4. Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa– dr Anna Baj – Rogowska (Politechnika Gdańska)
 5. Wirtualizacja obsługi klienta w handlu detalicznym – perspektywa przedsiębiorstwa i klienta – dr Mirosława Malinowska, dr hab. Barbara Kucharska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa

 

12.15 – 13.45Multimedialna rzeczywistość sieci na rzecz kształtowania relacji rynkowych– prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński (Uniwersytet Łódzki)

 

 1. Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta – przykład działań PKP S.A.– dr Mirosław Antonowicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Grzegorz Mirowski, Justyna Abramowska
 2. Studium wykonalności projektu badawczo-rozwojowego o profilu informatycznym– dr Andrzej Kamiński (Szkoła Główna Handlowa)
 3. Definicja modelu zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT– mgr inż. Michał Trziszka (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania)
 4. Analiza wpływu określonych czynników na decyzje zakupowe polskich e-konsumentówdr Łukasz Zakonnik, Konrad Porębski (Uniwersytet Łódzki)

 

 

 

 1. The impact of organizational climate on the regularity of work speed of agile software development teams – mgr Karolina Grobelna, prof. dr hab. Stefan Trzcieliński (Politechnika Poznańska, Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych)
 2. Google translate jako innowacyjne narzędzie globalnego marketingu– mgr Iwona Pastwa, dr Adam Bednarek

 

13.45 – 14.45 przerwa obiadowa

 

14.45 – 16.15 - Technologizacja procesów biznesowych– prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki)

 

 1. Strategia wyboru technologii i miejsca produkcji dobra w erze globalizacji 4.0– prof. dr hab. Jerzy Stadnicki (Politechnika Świętokrzyska)
 2. Konkurowanie w przestrzeni wirtualnej w warunkach rosnącej koncentracji rynkowej - na przykładzie segmentu płyt wideo i muzycznych– prof. nadzw Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 3. Integracja jako nośnika wartości w modelu sprzedaży omnichannel – dr Mieczysław Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny)
 4. Wykorzystanie podejścia zwinnego w projektowanie uniwersyteckich kursów blended-learning – dr Joanna Wójcik, dr inż. Jacek Jakieła (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

16.15 – 16.30 przerwa kawowa

 

16.30 – 18.00 - Futurystyczna rzeczywistość wirtualnego świata– prof. nadzw Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

 1. Identyfikacja zjawiska e-mobilności w kontekście wyzwań współczesności- prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński (Uniwersytet Łódzki)
 2. Security Management in Urban Logistics Using a Tram Driving Simulator in MPK Łódź – prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik (Uniwersytet Łódzki)
 3. Wpływ czynników demograficznych na członkostwo w wirtualnych społecznościach marek – dr inż. Dagna Siuda (Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji)
 4. 4D printing an innovative technology for creating agile, shape morphing products meeting individual user needs– dr Łukasz Wiechetek, dr inż. Arkadiusz Gola (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 5. Modele dojrzałości projektowej jako narzędzia doskonalenia zarządzania projektami w organizacji– mgr Joanna Świętoniowska, mgr Grzegorz Karpiuk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

 

 

Życzymy owocnej dyskusji!