Program konferencji "Agile Commerce 2018" - POBIERZ

 

PROGRAM KONFERENCJI AGILE COMMERCE 13-14 KWIETNIA 2018
Dzień pierwszy - piątek 13 kwietnia 2018
Hotel „PREZYDENT” Spała

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 - 9.45

Otwarcie Konferencji, prof. Łukasz Sułkowski (Społeczna Akademia Nauk)

9.30 - 10.45

Sesja I

Inteligentne rozwiązania informatyczne w zarządzaniu
przedsiębiorstwem – prowadzący prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi

 1. prof. dr hab. Witold Chmielarz „Praca informatyka w Polsce
  – demitologizacja w opiniach i oczekiwaniach potencjalnych użytkowników”
 2. dr inż. Monika Zajkowska „Rutynowo czy przełomowo – rozważania
  o wyborze strategii informacji przedsiębiorstwa”
 3. dr inż. Milena Antosik – Panek „Łączenie ról informatycznych
  i zarządzania łańcuchem dostaw. Nowe kierunki kształcenia w zakresie IT SCM”
 4. dr Anna Stasiuk – Piekarska „Wybrane aspekty ryzyka organizacyjnego
  w koncepcji Przemysłu 4.0”

10.45 - 11.00

Przerwa kawowa 

11.00 - 12.00

Sesja II

Nowe trendy w kształceniu logistycznym Koordynator pojazdów autonomicznych”.
Przedstawienie założeń projektu z udziałem Partnerów:

1. Paweł Moder - Dyrektor Generalny, Członek Zarządu LINK Sp. z o.o.
2. Piotr Werner - Logistics & Product Team Leader VOLVO Trucks Polska
3. Piotr Wiąckiewicz - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
4. prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

12.00 - 13.15

Konferencja Prasowa Projektu „Koordynator pojazdów autonomicznych

12.00 - 13.15

Sesja III
Informatyka dla logistyki i łańcuchów dostaw – 

prowadzący prof. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski

 

 1. dr hab. Mirosław Moroz „Dobre praktyki w upowszechnianiu sprzedaży
  produktów spożywczych przez Internet”
 2. dr Mirosław Antonowicz „Internet rzeczy i jego wpływ na łańcuch dostaw”
 3. dr inż. Irena Jałmużna ,,Techniki rozpoznawania obrazów i ekstrakcji 
  informacji do podniesienia sprawności identyfikacji towarów – studium 
  przypadku"
 4. dr Beata Glinkowska „Mikro i mały e-biznes w kontekście wybranych
  elementów zarządzania strategicznego”
 5. dr Hanna Niedźwiedzińska „Stosowanie zasad usability w internetowych
  serwisach kurierskich”
 6. dr Monika Wodnicka „System ERP jako procesowe ujęcie logistyki w
  zarządzaniu łańcuchem dostaw”

13.30 - 14.30

Przerwa obiadowa

14.45 - 16.00

Sesja IV
Systemy informatyczne w zastosowaniu – 

prowadzący prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński

 

 1. dr Piotr Czerwonka „Aspekty wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w
  zarządzaniu nowoczesną organizacją”
 2. dr inż. Jacek Jakieła „Zwinne zarządzanie rejestrem produktu z perspektywy
  wartości biznesowej rozwiązania informatycznego”
 3. dr Andrzej Kamiński „Komputerowe wspomaganie procedur diagnostyki
  przemysłowej w przedsiębiorstwach MŚP”
 4. dr Łukasz Wiechetek „Agile manufacturing and commerce. The impact of 3D
  printing on markets and business processes”
 5. mgr inż. Barbara Buraczyńska „Identyfikacja rodzajów elastyczności
  przedsiębiorstwa e-commerce – studium przypadku”
 6. mgr Mieczysław Pawłowski „Zarządzanie relacjami z klientem wielokanałowym
  B2B na przykładzie rynku materiałów budowlanych”

16.00 - 16.15

Przerwa kawowa 

16.15 - 17.30

Sesja V
Media społecznościowe - nowe zasoby przedsiębiorstwa – 

prowadząca dr hab. Beata Tarczydło

 

 1. dr Anna Dewalska – Opitek „Wielowymiarowość zachowań obywatelskich
  konsumentów na przykładzie dzielenia się opiniami o markach”
 2. dr Olgierd Witczak „Społeczności tradycyjne i wirtualne w budowaniu
  zaangażowania konsumentów wobec marki – analiza porównawcza”
 3. dr inż. Agnieszka Bojanowska „Działania MŚP w mediach społecznościowych
  w świetle badań ich aktywności”
 4. dr Monika Skorek „Społeczności internetowe wokół marki – korzyści
  konsumentów i menedżerów marki”
 5. mgr inż. Michał Trziszka „Webinaria jako metoda szkolenia telepracowników”

19.00 - 22:00

Uroczysta kolacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


KONFERENCJA AGILE COMMERCE 13-14 KWIETNIA 2018
Dzień drugi - sobota 14 kwietnia 2018
Hotel „PREZYDENT” Spała

9.00 - 10.15

Sesja I
Zachowania e-klienta – prowadzący dr hab. Mirosław Moroz

 

 1. dr Marta R. Jabłońska „Narcissism as a determinant dewiant online behaviours
  among digital natives”
 2. dr Łukasz Zakonnik "Charakterystyka wybranych cech portali aukcyjnych
  - próba
  agregacji dóbr”
 3. mgr Magdalena Hofman – Kohlmeyer „Widoczność produktu oraz zgodność z
  wątkiem gry a skuteczność lokowania marek w grach komputerowych”
 4. dr Paweł Nowak „RODO w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
  Wybrane zagadnienia”
 5. dr Karol Korczak „Ekonomika informacji o zdrowiu”

10.15 - 10.30

Przerwa kawowa 

10.30 - 12.00

Sesja II
Wirtualizacja zarządzania zasobami ludzkimi – 

prowadzący dr inż. Jacek Jakieła

 1. mgr Małgorzata Matusiak „Kadry dla logistyki – rola kompetencji
  interpersonalnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw”
 2. dr Michał Adam Leśniewski „Menadżer wiedzy w przestrzeni transformacji
  zasobów – model koncepcyjny”
 3. mgr Michał Błaszczyk „Copyrights on the Internet on the example of Poland”
 4. dr Anna Bąkała „E-learning project management based on IPMA methodology”

12.00 - 12.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Zaproszenie na kolejną edycję.