Agile-Commerce

 

Szanowni Państwo,

Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk ma zaszczyt zaproponować Państwu współudział w tworzeniu dorobku naukowego IV - edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

 

"Agile-Commerce 2018"
 
Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018

 

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych. Myślą przewodnią czwartej edycji będzie "Zwinne zarządzanie logistyką na rzecz e-commerce".

Podczas tegorocznej edycji Konferencji Agile-Commerce odbędzie się prezentacja nowej specjalności studiów na kierunku Logistyka - "Koordynator Pojazdów Autonomicznych", którą od roku akademickiego 2018/2019 uruchamia Społeczna Akademia Nauk w Łodzi w ścisłej współpracy ze strategicznymi partnerami Projektu firmami LINK International Transport oraz VOLVO Trucks Polska.

Jest nam bardzo miło poinformować, iż publikacje w naszym Wydawnictwie będą punktowane 14 pkt. MNiSW.


Tom pierwszy AgileCommerce 2017 - POBIERZ
Tom drugi AgileCommerce 2017 - POBIERZ

z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego